Eramet Norway Sauda - kapasitetsøkning raffineringsanlegget

Necto ble i 2017 engasjert av Eramet Sauda for leveranse i forbindelse med økning av kapasitet på raffineringsanlegget.

Sauda ligger nord-øst i Rogaland og har rundt 5000 innbyggere. Sauda er 2016 med sine to 40 MW-ovner og raffineringsanlegg det største FeMn-verket i Nord-Europa.

Prosjektet omfattet programmering av ny styring, regulering og overvåkning for økt leveranse av vann til PraxAir. Vannet blir sendt til PraxAir for avriming av fordamperene, slik at oksygenkapasiteten blir større. Dermed kan PraxAir forsyne raffineringsanlegget med mer oksygen og Eramet Sauda for et større utbytte av raffineringsprosessen. .

Vi takker for tilliten, et spennende prosjekt, og godt samarbeid med Sauda Installasjon og driftspersonell hos Eramet Sauda.

Anleggets prosesstyringssystem baserer seg på System 800xA 5.1 - 12 klienter og elleve AC800M-kontrollere.