Elkem Solar - Oppgradering av Ovn SI5-5

Hos Necto bidrar vi til sikre teknologiinvesteringer, og i perioden 2016–2017 har vi vært engasjert av Elkem Solar for oppgradering av styresystemet på SI5-5. Leveransen har omfattet oppgradering av PLS-programvare, oppgradering av programvarebiblioteker og utskiftning av eldre skjermbilder til nye, høyoppløselige versjoner. Det nye systemet ble installert på virtuelle servere, og Necto hadde ansvaret for idriftsettelsen. Det gamle og nye systemet ble kjørt parallelt, og utskiftningen ble utført i løpet av en driftsstans på ovnen.


Anleggets prosesstyringssystem baserer seg på System 800xA 6.0.3, to klienter og tre AC800M-kontrollere.


Ved å ta i bruk den digitale plattformen System 800xA, vil SI5-5 kunne dra nytte av verdier som innhenting, automatisering, optimalisering og samhandling. Prosessen går ut på å digitalisere det fysiske systemet med Aspect Object Model, og å knytte mennesker, prosess og utstyr sammen. Dette kan gi verdi i form av å øke operatøreffektiviteten, tilgjengeligheten på utstyr og visualiseringen av prosessdata. Metallurger og operatører på SI5-5 vil med dette være utstyrt med et kraftig verktøy som hjelper dem med å ta de riktige beslutningene basert på riktig informasjon. Det blir mulig å lukke sløyfen mellom produksjon og vedlikehold, og dermed drive frem produksjonsoptimalisering og skape en bedre forståelse av den nåværende situasjonen.


Necto tenker oppgradering, oppdatering og migrering. Dette er nødvendig for å ivareta et sikkert styresystem. Sammen med Elkem Solar har vi løftet SI5-5 til et nytt nivå.