Eramet Porsgrunn - Kapasitetsøkning Ovn 11

Som leverandør av teknologi og styring til Eramet Porsgrunn vil vi benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid.

Et veldig interessant prosjekt, som har fått utfordret både oss som leverandør og en god automasjonsavdeling hos Eramet til å måtte tenke nytt.

Etter en lang og grundig planleggingsfase med automasjonsavdelingen, ble ovnen stanset i november 2016. Med mål om økt kapasitet ble kraftigere transformatorer, nye strømoverføringsskinner, nye vannkjølte kabler og strømrør til elektrodene installert . Dette muliggjør høyere smeltekapasitet og økt effekt. Økt kapasitet gir behov for mer råmaterialer til ovnen. Dermed måtte kapasiteten av innmatningen av materialer fra vekt- og transportanlegget øke. Nye veiekar, og optimalisering av veie- og transporttider ble utført for å øke kapasitet og bedre materiallogistikken av råvarer inn på ovnen. Dette ble utført med en machinelaearning tankegang og ny instrumentering. I tillegg til forbedring under normaloperasjon ble det fokusert på bedring av nedetid på anlegget og forbedringer i forhold til vedlikehold på utstyr. Det ble etablert et system for automatiskkalibrering av veiekarene under drift og en reduksjon av driftstid på matere ble redusert kraftig. . Dette reduserer antall stopp på anlegget, dermed høyere kapasitet.

Økt smeltekapasitet gir økt produksjon av ovnsgass, og det ble også investert i gassrenseanlegget. Vårt bidrag var styring av to nye kraftige høytrykkspumper og automatisk spylesekvens for rensing av venturianlegget.

Så tusen takk til Eramet for tillit, og et veldig godt samarbeid.

Håper på flere spennende prosjekter i tiden som kommer.