Eramet Sauda - Fremtidens anlegg

Necto jobbet sammen med Linjemontage og Eramet for å designe et anlegg for fremtiden. Anlegget i Sauda er blant de første i Norge som benytter IEC61850-standarden for kommunikasjon fra ovnens brytere og transformatorer til styresystemet 800xA. Det gir tidssynkronisert informasjonsutveksling, og mulighet for tilstandsbasert data på brytere.

– Vi får mye mer informasjon inn i systemet enn tidligere. Det gir en mer effektiv statusovervåking og tidligere varsler når utstyr blir slitt. Dessuten er alle vern synkronisert, og alarmer blir tidsstemplet med stor nøyaktighet. Det gir en helt annen mulighet til feilsøking ved feil på kraftforsyningen, forteller IT- og automasjonsingeniør i Eramet Norway, Vidar Haugland.