Elkem Salten - Foringsovervåking

Necto ble i februar 2018 engasjert av Elkem Salten for leveranser i forbindelse med bytte av foring på en ovn. Kontrakten består av leveranse av utstyr og programmering av temperaturfølere og visning på skjerm, samt idriftsettelse av anlegget.

Styresystemet bygger på System 800xA, ABB AC800M og M-system R3 IO EthernetIP.

Ønskes det økt driftssikkerhet rundt en smelteovn, må man ha moduler som tåler høye transiente spenninger i lengre tid. M-System R3-sine moduler tåler 1000 V i et minutt, mens andre ledende merker tåler 500 V i 1 minutt eller mindre.

https://lnkd.in/eFVAiy4

Anlegget planlegges idriftsatt i starten av 2Q 2018.