Løsninger

Våre løsninger skal være basert på som uavhengig leverandør. Vi skal utfordre deg på dine løsninger for å få den beste teknoloigiske plattformen. Vårt tankesett er integrerte systemer for å spare investeirngs kostnader og driftskostnader når det gjelder utvikling og drift av flere systemer.

Uansett om du trenger å effektivisere produksjonen din eller utvikle et produkt, så er ny teknologi og digitalisering viktige fremtidsfaktorer å ta med i beregningen. 

Det finnes mange muligheter i dagens eksisterende virksomheter der ny teknologi radikalt kan forbedre alt fra produkter til produksjonssystemer. Bedriftenes evne til å utnytte mulighetene med den nye teknologien og digitaliseringen blir avgjørende for den nordiske industriens overlevelse.

// Nysgjerrighet // Nettverk // Fleksibilitet // Handlekraft //

Vi skal bidra til sikre teknologiinvesteringer

 
 

Industriell digitalisering

Et steg inn i en mer digitalisert virksomhet er ikke nødvendigvis en stor investering, men mer en endring i tankesett. Undersøkelser viser at det er et stort uutnyttet potensialet i installerte løsninger.  Digitalisering og optimalisering av prosesser og løsninger stoppes ikke lengre av datakapasitet eller teknologiske begrensinger. Digitalisering handlerom å knytte ting sammen, tilføre innhold til data og se ting i en større sammenheng. Hvorfor skal vi hente ut data, når dataene vet når det er relevant å vise den til deg,  – det er tilstandsbasert vedlikehold. Data fra eksisterende prosesser er allerede lagret på maskinen, disse dataene kan benyttes til analyse, simulering og planlegging. 

 

Industrielle kontrollsystemer

Industrielt kontrollsystem (ICS) er et generelt begrep som omfatter flere typer styresystemer og tilhørende instrumentering som brukes i industriell produksjonsteknologi, inkludert overvåkingssystemer og prosesskontrollsystemer (PCS), elektrokontroll system (ECS), instrumentert sikkerhetsystemer (SIS) og andre mindre styresystemer som programmerbare logikkontrollere (PLS) med skjermløsning.

 

Produksjonsstøttesystemer

Produksjonsstøttesystemer (MOM) er en metode og systemer for å optimalisere og effektivisere produksjonsprosess. Et MOM skal styre produksjonsprosesser, vedlikeholde produksjonressurser og samle inn produksjon- og prosessinformasjon.